Սինգապուր

Համաժողով 2015

Համաժողով 2015

Ճեմարանական պատվիրակությունը՝ ի դեմս տնօրեն Աշոտ Ալիխանյանի, ՌՍ ներկայացուցիչ Իլոնա Ղասաբօղլյանի, ուսուցիչ Շանթալ-Մարի Թերզիյանի և 6 սաների՝ Կարեն Քրմոյան, Դավիթ Մուսաելյան, Գագիկ Ամարյան, Վլադ Հակոբյան, Գայանե Գրիգորյան, Նաիրա Ստեփանյան, մեկնում է  Սինգապուր UWC South East and Asia դպրոց  մասնակցելու «Round Square - 2015» միջազգային համաժողովին (RSIC-2015):