Առցանց

Համաժողով 2021

Համաժողով 2021

2021թ, սեպտեմբերի   Ճեմարանական պատվիրակությունը՝ ի դեմս տնօրեն Աշոտ Ալիխանյանի,ՌՍ ներկայացուցիչ Իլոնա Հովասափյանի և 6 սաների՝ Հայկ Տեր-Մաթևոսյան (1116 խումբ), Սոնա Հախվերդյան (ԴԾ2 խումբ), Էլեն Խաչիկյան (ԴԾ2 խումբ), Մարիա Գրիգորյան (1115 խումբ), Անահիտ Գալստյան (ԴԾ1 խումբ),Եվա Ադումյան (ԴԾ1 խումբ), մասնակցում  են  առցանց «Round Square - 2021» միջազգային համաժողովին (RSIC-2021):  Կազմակերպիչը ՌՍ համաշխարհային գրասենյակն է (RS Worldwide Ofiice):