ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ ՃԵՄԱՐԱՆ» 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ 


Հայաստանում Միջազգային բակալավրիատի (International Baccalaurate) երեք՝ նախադպրոցական-տարրականմիջին և ավագ տարիքային խմբերի հանրակրթական ծրագրերով հավատարմագրված միակ դպրոց՝ «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիր (այսուհետ՝ Ճեմարան) ընդունելությունն իրականացվում է հետևյալ կառույցներում՝

 • մանկակրթարան (3-5 տարեկան)
 • տարրական դպրոց (1-4-րդ դասարաններ, մանրամասները՝ այստեղ)
 • միջին դպրոց (5-10 դասարան, մանրամասները՝ այստեղ)
 • 10-րդ դասարանում ուսուցումը կազմակերպվում է չորս հոսքերով (հումանիտարբնագիտականտնտեսագիտականֆիզմաթ):
 • ավագ դպրոց (11-12 դասարան, մանրամասները՝ այստեղ)

Ուսուցումը կազմակերպվում է առարկաների լայն ընտրությամբ տարբերակված հոսքերով:

 • Միջազգային բակալավրիատի Դիպլոմային ծրագիր (ՄԲ ԴԾ)՝ անգլերենով (մանրամասները՝ այստեղ)
 • կիրակնօրյա հեռավար նախապատրաստական դպրոց (ըստ պահանջարկի՝ միջին դպրոցի 5-9-րդ դասարանների դիմորդների համար):

Ուսումնադաստիարակչական գործընթացը կազմակերպվում է շուրջօրյա կամ երկարացված օրվա աշխատակարգով: Սովորողներն ապահովվում են սննդով՝ ըստ հաստատված սննդակարգի: Անհրաժեշտության դեպքում՝ կարող է տրամադրվել հանրակացարան: Բոլոր սովորողների տեղափոխումը կատարվում է Ճեմարանի կողմից՝ հատուկ տրանսպորտային միջոցներով:

Ընդունելության դիմում-հայտերի և փաստաթղթերի ընդունում.

 • Կրտսեր դպրոցում 1-ին դասարանի երկրորդ փուլի համար ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են մարտի 10-24-ը ներառյալ՝ դիմումների առցանց գրանցման համակարգում:
 • Միջին և ավագ դպրոցներում ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են մայիսի 3-ից հունիսի 3-ը ներառյալ՝ դիմումների առցանց գրանցման համակարգում:   
 • Դիպլոմային ծրագրի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են մարտի 15-ից ապրիլի 15-ը ներառյալ՝ դիմումների առցանց գրանցման համակարգում:

Ընդունելության քննությունների ժամանակացույց. 

 • Կրտսեր դպրոցի 1-ին դասարանի ընդունելությունն իրականացվում է մարտ-ապրիլ ամիսներին, որին նախարոդում է Բաց դռների օր միջոցառումը: 
 • Միջին և ավագ դպրոցներում քննությունները կազմակերպվում են  հունիսի 10-ից 22-ը:
 • ՄԲ Դիպլոմային ծրագրում քննությունները կազմակերպվում են 1-ին փուլով ապրիլին և երկրորդ փուլով՝ օգոստոսին: 

Արտասահմանյան երկրներից դիմորդների ընդունելությունը բոլոր դասարաններում կազմակերպվում է ամբողջ տարվա ընթացքում ընդ որում՝ հայոց լեզվին բավարար չափով չտիրապետող սանի կրթությունը կարող է իրականացվել օտար լեզվով՝ անհատական եղանակով, մինչև ինտենսիվ ուսուցմամբ հայոց լեզվի իմացության անհրաժեշտ աստիճանին հասնելը: 

Ճեմարանի ընդունելության վերաբերյալ բոլոր մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Ճեմարանի ընդունելության կանոններում, որոնք հրապարակված են www.shirakatsy.am կայքում:

Ճեմարանի բոլոր կառույցներում ուսուցումը կատարվում է վճարովի հիմունքներով, բացառությամբ 5-12-րդ դասարանների համար սահմանված քանակությամբ մասնակի պետական սուբսիդավորմամբ (այսուհետ՝ պետական համաֆինանսավորում) տեղերի:

           

1990թ. Ճեմարանում իրականացվում է «Շնորհալի երեխաների բացահայտմաննրանց կրթության կազմակերպման և օժտվածության խնդիրների հետազոտման» հեղինակային կրթական ծրագիրը (հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից): 2014թնշված ծրագիրը ընդլայնվել և վերահաստատվել է ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից և ներկայումս լիարժեք ինտեգրում է ՀՀ պետական չափորոշչի և ՄԲ համապասխան տարիքային ծրագրերի պահանջները

2010թ.-ից Ճեմարանը «Ռաունդ Սքվեր» (Round Square) միջազգային դպրոցների համաշխարհային ասոցիացիայի լիիրավ անդամ է: 2008թ.-ից Ճեմարանը ԱՊՀ երկրների ՄԲ  դպրոցների ասոցիացիաի լիիրավ անդամ է

2010թ«Մայքրոսոֆթ» ընկերության համաշխարհային գրասենյակի կողմից Ճեմարանը ճանաչվել է աշխարհի 56 ամենաառաջատար նորարար դպրոցներից մեկը:

2013թՃեմարանի կրտսեր դպրոցը, 2014թ.` միջին և ավագ դպրոցները հավատարմագրվել են Միջազգային բակալավրիատի համաշխարհային գրասենյակի կողմից:

2014թ.-ից ՀՀ կառավարության որոշմամբ արտոնվել է 11-12-րդ դասարաններում իրականացնել ՄԲ դիպլոմային ծրագիրը (IB DP)՝ անգլերով: