Միջազգային բակալավրիատի (IB) Կրտսեր դպրոցի ծրագիրը (Primary Years Program կամ IB PYP) ներառում է 3-10 տարեկան երեխաների կրթություն, որը կրթահամալիրն իրականացնում է մանկակրթարանում (3-6 տարեկաններ) և կրտսեր դպրոցում (6-10 տարեկաններ)։

Մանկակրթարանի նպատակը

Ձևավորել մարմնով և հոգով առողջ, ներդաշնակ զարգացած սաներ, որոնք լիովին պատրաստ կլինեն հետագա ուսումնառությանը։
Մանկակրթարանում իրականացվող ՄԲ ծրագիրը խրախուսում է երեխայի բնածին հետաքրքրասիրությունը՝ հնարավորություն տալով նրան հետազոտել և սովորել խաղի միջոցով։

Հետազոտական աշխատանքներն իրականացվում են վերառարկայական թեմաների շրջանակում.

• Ով ենք մենք

• Որտեղ ենք մենք ժամանակի և տարածության մեջ

• Ինչպես ենք մենք ինքնարտահայտվում

• Ինչպես է աշխատում աշխարհը

• Ինչպես ենք մենք ինքնակազմակերպվում

• Մոլորակը մեր ընդհանուր տունն է

Կրթական ծրագրի թեմատիկ բովանդակությունը նպաստում է երեխաների աշխարահաճանաչողությանը և զարգացնելով տարբեր հմտություններ, որակներ և վերաբերմունքի տարրեր՝ դարձնում նրանց ինքնակազմակերպվող սովորողներ ամբողջ կյանքի ընթացքում։


Պայմանները և հարմարությունները

Մանկակրթարանը կառուցված և հարդարված է անվտանգության բոլոր կանոններով, երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկություններին համապատասխանող, էկոլոգիապես մաքուր նյութերից պատրաստված կահույքով ու գույքով։  

Մանկակրթարանն ունի հարմարավետ բակ, խաղահրապարակ։

Մանկակրթարանում աշխատանքն սկսվում է առավոտյան ժամը 09։00–ից և ավարտվում է 17։30–ին։

Ծառայությունները

Հոգեբանական ծառայությունը հոգ է տանում սաերի հոգեբանական առողջության մասին՝ սերտորեն համագործակցելով մանկավարժների և ծնողական համայնքի հետ, իրականացնում անհատական և խմբային աշխատանքներ:

Լոգոպեդական ծառայությունն իրականացնում է զարգացնող և շտկող անհատական աշխատանքներ, լոգոռիթմիկայի խմբային պարապմունքներ:

Բժշկական ծառայությունն ապահովում է առողջապահական հսկողությունը, սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխանող մաքրությունը, երեխաներկ առաջին բուժօգնությունը:

Տրանսպորտային ծառայությունն ապահովում է սաների դպրոց տեղափոխումը և վերադարձը տուն հարմարավետ միկրովատուբուսներով՝ մանկավարժների ուղեկցությամբ:

Անվտանգության ծառայությունն ապահովում է շուրջօրյա հսկողություն:

Լրացուցիչ պարապմունքներ են՝ լեզուներ՝ ռուսերեն և անգլերեն, լող, լոգոռիթմիկա

Սնունդը

Երեխաներին տրվում է 4-անգամյա առողջ և օգտակար սնունդ: Հատուկ սննդակարգը մշակվում է բժիշկ-սննդաբանի կողմից:

Անձնակազմ

Մանկակրթարանի մանկավարժական և սպասարկող անձնակազմը համալրվում է մրցութային հիմունքներով և մշտապես մասնակցում է ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտերկրում կազմակերպվող վերապատրաստումներին: